8. 1. 2011

Ako vznikala na námestí V.I. Lenina v Žiari nad Hronom socha žiarskych hutníkov“
/z cyklu príbehy niektorých umeleckých diel/


Klára Patakiová získala v roku 1983 cenu Ministerstva kultúry Cenu roka získala za dielo, ktoré sa oficiálne volalo „Život v mieri“, bolo to kamenné súsošie o rozmeroch 330 krát 300 krát 640 centimetrov na námestí V. I. Lenina v Žiari nad Hronom. V roku 2010 bolo dielo rozobraté a na jeho mieste je vybudované obchodné stredisko.
Občania volali súsošie „Žiarski Hutníci“. Tento príspevok je vlastne zložený len z fotografií Ing. Richarda Kafku mladšieho, ktorý vytrvalo fotografoval, ako dielo vznikalo.Na poslednej fotografii je zachytená aj autorka súsošia Klára Patakiová /dáma v pracovnom odeve/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára