10. 12. 2011

Začatie výstavby Evanjelického a. v. centra v Žiari nad Hronom


Pohľad z ulice Cyrila a Metoda


Pre občanov evanjelického vierovyznania v Žiari nad Hronom sa 28. marca 2011 stal veľmi významným a sviatočným dňom. Splnil sa ich viac ako dvadsať ročný sen. V tento deň sa začali stavebné práce na stavbe Evanjelického centra na ulici Cyrila a Metoda . Základný kameň na toto centrum bolo vysvätený 31. októbra 2006.

Pán j. Soták,p. P. Kevický, p.E. Bóriková, p. P. Weis

Slávnostný začiatok týchto prác s vysvätením a modlitbou sa začal o deviatej ráno, za účasti pánov Petra Kevického konseniora zvolenského seniorátu evanjelickej a. v. cirkvi, Jána Sotáka kremnického farára, Petra Weisa dozorcu zboru v Kremnici a pani Eleny Bórikovej kurátorky žiarskej evanjelickej cirkvi a. v., samozrejme aj účastníkov žiarskych veriacich.

Pohľad zo strany Gymnázia

Po modlitbách pristúpili cirkevní funkcionári k symbolickému priamo fyzickému začatiu stavby. Vzápätí sa na stavenisku začal normálny stavebný ruch.

Autorom diela je architekt Milan Schwarz z Komárna a stavbu bude realizovať žiarská stavebná firma HIPS s. r. o., plánované náklady na hrubú stavbu sú 150.000 Eur, náklady na celú stavbu sa predpokladajú 265.000 Eur. Hrubá stavba evanjelického centra by mala byť ukončená v septembri tohto roku. Investorom stavby ja Evanjelická cirkev a. v. v Žiari nad Hronom.

Celá stavba je prevážne financovaná formou zo sponzorských darov a investor naďalej organizuje zbierku, aby sa dielo podarilo.

Ako ukazujú fotografie už niekoľko hodín po slávnostnom začatí stavby bol na stavenisku čulý ruch. Predstavujeme aj pohľad na centrum –ECAV zo strany Gymnázia, ako aj celkový pohľad a niekoľko fotografií zo slávnostného začatia stavby.

Slávnostný výkop

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára