2. 6. 2013

Immaculata socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Žiari nad Hronom
Immaculata vo Sv. Kríži nad Hronom
 Skôr, ako som začal hľadať nejaké materiály k soche Panny Márie umiestnenej na ceste do Kremnice urobil som si malý laický prieskum medzi obyvateľmi Žiaru nad Hronom o tom čo vedia o tejto soche. Socha je umiestnená v starej časti mesta v lokalite, ktorá sa v súčasnosti volá Súhrada, alebo Medzi vodami. Bol som prekvapený, občania Žiaru o nej skoro nič nevedeli, ba našli sa aj takí ktorí nevedeli ani o tom, že sa takáto socha v našom meste nachádza. Z tohto hľadiska bude iste podrobnejšia informácia o nej užitočná. Nakoniec socha s dátumom vyhotovenia 1791 je pre naše mesto dosť stará, hovorí o histórii a navyše by už potrebovala aj rozsiahlejšiu opravu.
Immaculata

   Niečo viac o tejto soche, určité všeobecné informácie mi poskytla Mgr. Mária Čelková.
  Na Súhrade inštalovaná plastika, je to typ Immaculata t.j. Nepoškvrnená Panna Mária. Bol to v barokovom období veľmi častý typ pomníkov, čo súvisí s ideológiou jezuitov a Habsburgovcov a ich kultom Panny Márie.  Podobné pamätníky sú  aj na iných miestach nášho regiónu napríklad pred radnicou a  na súsoší sv.Trojice v Banskej Štiavnici na Štiavnických Baniach, tejto pamiatke je zasvätená aj kaplnka v Janovej Lehote, žiaľ socha bola už dávnejšie odcudzená. Letopočet na pomníku znamená nejakú významnú udalosť v lokalite, vzácnu cirkevnú či svetskú návštevu alebo skončenie nejakej choroby - moru a pod. Z môjho pohľadu sa ukazuje, že  autorom bol domáci, školený majster, plastika bola vytvorená v duchu barokového klasicizmu, kamenná, polychromovaná.
Historické súvislosti vzniku a umelecko-historické hodnotenie sochy vypracovala v návrhu na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Mgr. Ľubica Fillová z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
Immaculata detail
  V tomto období koncom 18. storočia sa v mestečku Sv. Kríž udiali významné cirkevné udalosti. Na základe reformy Márie Terézie na území ostrihomského arcibiskupstva boli v roku 1776 vytvorené 3 nové diecézy. Do novovytvoreného banskobystrického biskupstva patril aj Svätý Kríž, sídlom banskobystrického biskupa sa popri bystrickej rezidencii stal svätokrížsky kaštieľ, prestavaný v rokoch 1786 -1794 na biskupský úrad. V rokoch 1806 -1813 bol na mieste schátralého gotického kostola postavený nový kostol. Vznik Immaculaty spadá práve do obdobia cirkevných reforiem Márie Terézie a konštituovania banskobystrickej diecézy, ktorej sídlom sa stal aj svätokrížsky kaštieľ.
  Socha Panny Márie – Immaculaty (Nepoškvrneného počatia) zobrazuje ikonograficky ustálený typ Panny Márie, votívnej architektúry zaužívanej na našom území.
Panna Mária je zobrazená ako mladá žena, v postoji s rukami zopnutými v modlitbe. Pravá ruka od zápästia chýba, na ľavej ruke chýba aj časť predlaktia. Vlasy má zviazané vzadu do uzla, okolo hlavy má kovovú svätožiaru s dvanástimi hviezdami. Stojí na zemeguli s polmesiacom (symbolom čistoty), okolo ktorej je ovinutý had, požierajúci jablko (symbol dedičného hriechu). Panna Mária je v miernom kontraposte, stojí na ľavej nohe, pravú nohu má mierne ohnutú v kolene a šliape po hadovi. Panna Mária je odetá do dlhých bielych jemne splývajúcich šiat, prekrývajúcich hornú časť zemegule. Na nich má prehodený modrý plášť, zopnutý pod krkom, ktorý jej prekrýva pravé koleno, vzadu siaha až po zem. Pravá strana plášťa tvorí nad chrbtom vlajúcu drapériu. Socha je chránená plechovou strieškou s kovovou konštrukciou, kotvenou v podstavci, kovovým klinom spojeným s konštrukciou je zastabilizovaná aj socha Panny Márie.“
  Sochárske dielo je situované pri starej prístupovej ceste do Žiaru nad Hronom z Hronskej Dúbravy a vlastne aj Kremnice, na okraji malého parčíka, ktorý tvoria po obvode vzrastlé lipy. Podstavec so sochou Immaculaty je umiestnený na severnej strane malej parcely, vymedzenej plotom v betónovou podmurovkou a kovaným oplotením. Socha Panny Márie Immaculaty na hranolovom  pilieri bola podľa roku uvedeného  na čelnej strane piliera postavená v roku 1791, nápis na hranolovom podstavci MDCCLXXXXI. Začiatkom 20. storočia bolo okolo sochy vytvorené nízke kovové oplotenie, osadené na betónovom sokli. 
Nápis na podstavci

   Socha je v súčasnosti v narušenom stave, povrch kameňa je znečistený, zvetraný, so sekundárnymi nátermi, realizovanými v rámci údržby súsošia. Ako už bolo spomínané najviac sú poškodené ruky. Pravá ruka od zápästia chýba, ľavá ruka chýba už od predlaktia. Svätožiara bola v minulosti pretretá striebrenkou. Nosná konštrukcia striešky ako aj strieška sú mierne skorodované. Podobne je skorodované aj nízke kovové oplotenie.
Celkový pohľad

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára