20. 6. 2014

Svätokrížský náučný chodník
 alebo ako lepšie priblížiť občanom históriu Žiaru nad Hronom

František Kovár
Richard Kafka
Rázcestie náučných chodníkov

   V tomto období konkrétne 19. júna 2014 bol dokončený nový náučný chodník v Žiari nad Hronom, Svätokrížsky náučný chodník. Je pokračovaním chodníka, ktorý bol vybudovaný v roku 2012 (od Lutilského potoka ku kaplnke pod Šibeničným vrchom). O jeho predĺženie sa veľkou mierou pričinila p. Ľudmila Pulišová pracovníčka MsKC ZH a členka OZ KAMENICA, za pomoci mesta Žiar nad Hronom a ďalších mestských organizácii a OZ CASTRUM SUSOL. Autorom textov na tabuliach je Richard Kafka, predseda občianskeho združenia CASTRUM SUSOL a p. Ľudmila Pulišová. Projekt bol financovaný z EÚ fondu - Program mládež v akcii. OZ KAMENICA, ktorého predsedom je František Kovár ukončilo turistické značenie chodníka a boli osadené aj smerové tabule.

Informačná tabuľa pri soche Panny Mária na Súhrade
   Trasa chodníka začína pri kostole Povýšenia sv. Kríža, prechádza popri kaštieli do parku Štefana Moysesa. Z parku pokračuje okolo futbalového ihriska k Lutilskému potoku. Tu je rázcestie turistických chodníkov. Začína a končí sa tu náučný chodník Šibeničný vrch a začína tu turistický chodník smerujúci cez Šibeničný vrch k Biskupskej studničke. Ešte bude potrebné osadiť smerovú tabuľu usmerňujúcu navštevníkov k židovskému cintorínu Svätého Kríža nad Hronom. 
Informačná tabuľa v Parku Štefana Moysesa
    Svätokrížsky chodník pokračuje ďalej ku kaplnke Navštívenia Panny Márie odkiaľ je možné pokračovať až na Šibeničný vrch. Na trase je umiestnených spolu 9 informačných tabúľ. Podľa vyjadrenia p. Pulišovej, jej snahou bude ešte pridať 2-3 informačné tabule ak sa podarí získať financie aby chodník čo najširšie informoval o histórii Svätého Kríža, dnešného Žiaru nad Hronom.
    Na obrázkoch si dovoľujem predstaviť tri informačné tabule. 
    Účastníci realizácie celej akcie sú svojimi logami uvedení v hornej časti každej tabule a všetkým patrí poďakovanie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára