30. 6. 2010

Úvodom

ŽIARSKA KOTLINA

Vážení priatelia! V týchto článkoch by som vás chcel informovať o pozoruhodnostiach Žiarskej kotliny a priľahlých oblastí. Viem, že mnohí z vás poznajú tieto lokality lepšie ako ja, ale sú aj takí, ktorí ich nepoznajú.
Začiatkom jari som stretol na Šibeničnom vrchu jedného zo svojich oveľa mladších spolupracovníkov. Prekvapilo ma, keď sa ma opýtal, prečo sú tu vykopané jamy a povrchové chodby. Čudoval sa, keď som mu povedal, že sú to pozostatky zákopov z 2. svetovej vojny, pričom z týchto zákopov bola ochraňovaná cesta od Handlovej. Sám o týchto bojoch veľa neviem, ale snáď než skončí tento seriál, budem aj ja múdrejší.
Musím však povedať, že táto skutočnosť ma zaujala a rozhodol som sa urobiť niečo pre rozšírenie znalostí o Žiarskej kotline. Z geofyzikálneho hľadiska bola u tejto kotliny zistená hĺbka 2000 m, čo ju zaraďuje medzi horskými kotlinami na prvé miesto. Je však taká zaujímavá aj z hľadiska prírodných krás, prípadne prírodných zvláštností? Sú tu aj zaujímavé historické udalosti?
Na tieto otázky si budeme môcť odpovedať na konci tohto seriálu. Ešte by sa mohla položiť otázka, prečo o tom písať, koho to zaujíma, ale ja si myslím, že Žiarska kotlina, ktorá sa stala našim domovom, si zaslúži, aby sme ju poznali, aby sme poznali a ochraňovali jej prírodné bohatstvo. Žiarska kotlina získala v posledných rokoch svoje renomé, hlavne ako dolina s výrazne poškodeným životným prostredím, ale je to skutočne tak aj v súčasnosti?
Väčšina obyvateľov vlastného Žiaru nad Hronom sa sem prisťahovala v súvislosti s pracovnými príležitosťami, ktoré tu v minulosti bezpochyby boli. Dnes sú to už občania Žiaru a skoro všetci sa považujú za Žiarčanov, nech si teda novými poznatkami vytvoria aj zdravý lokálpatriotizmus.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára