30. 6. 2010

1 Niekoľko všeobecných informácií o žiarskej kotline

Z historického hľadiska sa vyskytoval aj názov "Kotlina pri Svätom Kríži nad Hronom". Pozrime sa však na Žiarsku kotlinu z hľadiska jej vzniku.
Žiarska kotlina leží medzi vyvýšenými pásmami Slovenského stredohoria a obkolesuje ju krásna náruč hôr: Kremnických vrchov s najvyšším vrchom Suchá Hora 1 232 metrov nad morom, Vtáčnika (1 346 m.n.m.), Štiavnických vrchov so Sitnom (1010 m.n.m.) a zo západnej strany ju uzatvára Pohronský Inovec. V súčasnosti sa do tohto regiónu zaraďuje okolo 109 km² a nachádza sa tu 20 obcí.
Všetky menované pohoria sú sopečného pôvodu a samotná kotlina predstavuje tektonickú depresiu vyplnenú nánosmi sutín a hlín z okolitých pohorí. Hĺbka, ako už bolo spomenuté, má už 2000 metrov a je vyplnená rôznymi štrkmi, pieskami, ílovitými horninami a slojmi uhlia. Pri posledných vrtoch, keď sa v Žiarskej kotline hľadala teplá voda (geotermálna energia) boli navŕtané aj vrstvy s polodrahokamami.
Celá kotlina je odvodňovaná riekou Hron, ktorá pôvodne Žiarsku kotlinu za pomoci prítokových riek a potokov aj vytvorila. Medzi hlavné prítoky patria Kremnický potok, Ihráčsky potok, Lutilský potok, Prochotský potok a ďalšie hlavne z oblasti Banskej Štiavnice, potok od Banskej Belej, potok Teplá, Vyhniansky potok, ale aj vyústenia dedičných štôlní z banskej oblasti. Práve tieto potoky priniesli do kotliny chemické prvky, ktoré sú z dnešného poznania zdraviu škodlivé, ako napríklad arzén. Niekoľko tisíc ročná ťažba rúd farebných kovov nám teda zanechala nepriaznivé dedičstvo. Najväčšou ekologickou pohromou bolo vybudovanie hlinikárne, ktorá od roku 1953 emitovala tisíce ton škodlivín, (fluor. exhaláty, dehty, oxidy síry a dusíka, tuhé látky).
Geograficky patrí Žiarska kotlina aj s uvedenými pohoriami k Západným Karpatom. Leží v miernom pásme stredoeurópskej oblasti. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 7,5 - 8,1 stupňa Celzia. Najchladnejší mesiac býva január s priemernou teplotou mínus 3 stupne Celzia. Najteplejším mesiacom býva júl s priemernou teplotou 18 stupňov Celzia.
Priemerné ročné zrážky v oblasti Žiaru nad Hronom sú okolo 711 mm a priemerný počet dní so snehom je 50 - 60 dní. Vo vyšších polohách je to až 80 dní. Nadmorská výška Žiarskej kotliny sa pohybuje od 240 do 500 metrov nad morom. Nadmorská výška samotného mesta Žiar nad Hronom je pri železničnej stanici 243,7 metra a nové mesto je vybudované v nadmorskej výške 280 metrov.


Pohľad na Žiarsku kotlinu v oblasti Žiaru nad Hronom. Pohľad zo Šiben. vrchu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára