4. 8. 2010

14 Baroková socha v záhrade rímsko-katolíckeho kostola v Žiari nad Hronom.

-Z cyklu príbehov niektorých umeleckých diel
V meste Žiar sa nenachádza veľa samostatných barokových pamiatok a tak jednou z mála je určite socha Svätej Trojice umiestnená vo farskej záhrade. Nie je známy autor sochy ani obdobie, v ktorom vznikla, no podľa štýlových znakov sa jedná obdobie záveru baroka, teda koniec 18.storočia a pravdepodobne je to dielo domáceho kamenára, ktorý asi pracoval podľa grafickej predlohy. Podľa vyjadrenia odborníčky z Banského múzea v Banskej Štiavnici Mgr. Márii Čelkovej galéria vlastní grafické dielo s podobnou ikonografiou. Zaujímavosťou tejto sochy je, že Boh Otec má na hlave pápežskú tiáru /čiapku/ a Boh Syn je znázornený ako Ukrižovaný Kristus. Duch Svätý je znázornená ako holubica v spodnej časti diela. Takáto zostava je dosť nezvyklá a je považovaná za zjednodušenú zmodernizovanú podobu.
Pôvodne stála táto socha na štvorcovom podstavci umiestnená pri vchode do starého cintorína, pri jeho likvidácii bola premiestnená k farskému kostolu v zozname pamiatok je dielo označované ako neskorobarokové. Veľmi stručná je o diele aj zmienka v monografii Dejiny Žiaru nad Hronom od Petra Ratkoša, z roku 1978 kde je dielo uvedené ako „ Gnadenstuhl“ /stolica milosti/.Je celkom možné, že autor mal problém s uvedením sochy menom socha Svätej Trojice
Myslím si, že socha svojím nezvyčajným usporiadaním patrí medzi skvosty nášho mesta a vďaka patrí všetkým, ktorý sa o jej záchranu zaslúžili

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára