13. 10. 2010

20 Madona zo Žiaru nad Hronom perla slovenskej gotiky
Madona zo Žiaru nad Hronom perla slovenskej gotiky


V roku 1967 bola pri súpise pamiatok v kaplnke nad Žiarom nad Hronom zaevidovaná drevená soška Madony s Ježiškom, následne v roku 1971 ju Slovenská galéria odkúpila od Farského úradu v Žiari nad Hronom. Do kaplnky sa Madona dostala začiatkom 19. storočia. Pôvodne bola umiestnená v pôvodnom dvojloďovom gotickom chráme, ktorý bol zrušený.
Jedná sa 119,5 centimetrov vysokú sošku z lipového dreva s vyhĺbením zadnej strany, čo je charakteristické pre škrupinové riešenie diela. Soška zobrazuje Madonu, ktorá drží dieťa na vysunutom pravom boku. Dieťa má ľavú ruku preloženú cez hruď matky, v pravej drží jablko. Umeleckí historici najviac oceňujú vypracovanie odevu madony, ktorý vytvára bohatú drapériu najmä v strednej časti trupu. Tomuto komplikovanému tvaru plášťa hovoria historici, že ide o Krásny sloh z prelomu 14. a 15. storočia. A tak sa vznik tejto sochy datuje do rokov 1420 -1430. Je to úctyhodný vek, pred ktorým sa treba skloniť.
Ešte niekoľko slov k symbolu granátového jablka. Podľa umeleckých historikov je granátové jablko v ruke Madony. Historici umenia dávajú jablku mnohoznačné motívy prebraté z Piesne piesní. Možno mu rozumieť, ako symbolu lásky a plodnosti.
Zaujímavá je otázka autorstva, literárne údaje uvádzajú autora rezbára zo stredoslovenských banských miest. Podrobné štúdie rôznych diel hovoria o tom, že tento neznámy autor bol ovplyvnený saským majstrom, ktorý vytvoril mariánsky oltár v Ehrenbergu a Madona zo Žiaru nad Hronom práve tejto Madone.
Socha po reštaurovaní bola vystavená v Slovenskej národnej galérii. Pri reštaurovaní sa jej vrátil jej pôvodný gotický sloh. Ako príklad úpravy pri reštaurovaní uvádzam odstránenie barokovej rúšky dieťaťa.
Madona zo Žiaru nad Hronom je veľmi cenným gotickým dielom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára