28. 10. 2010

23 Tajomstvo malebnej sochy Sv.Jána Nepomuckého v Sklených Tepliciach./ z cyklu príbehy niektorých umeleckých diel/

Pri rímsko-katolíckom kostole v Sklených Tepliciach stojí socha Sv.Jána Nepomuckého, no hneď na začiatku musím napísať, že to nie je jej pôvodné miesto. A to je vlastne aj tajomstvo z nadpisu príbehu. Prečo stojí práve na tomto mieste. Nikto si už nepamätá kedy a z akých dôvodov bola preložená zo svojho pôvodného miesta v strede obce. Socha stála na pravej strane cesty do Banskej Štiavnice naproti mostu do kúpeľného parku. Nepodarilo sa zistiť, kedy bola socha premiestnená, no a celkom samozrejme nie sú známe ani dôvody tohto premiestnenia. Pri jednej kontrole pozemkov už v dvadsiatom prvom storočí sa však zistilo, že v obci je na spomínanom mieste malý pozemok, ktorý patrí rímsko-katolíckej cirkvi a vtedy sa niektorí občania rozpamätali, že tam v strede dediny stála v minulosti táto krásna baroková socha.
Sv. Ján Nepomucký je na sochách znázorňovaný s krížom alebo s palmovou ratolesťou v rukách. Tento ochranca pred povodňami a prírodnými pohromami, súčasne predstavuje mučeníka za ochranu spovedného tajomstva .V roku 1393 bol vlastne v Prahe umučený , jeho telo bolo zhodené z Karlovho mosta do Vltavy. Uvádzajú sa rôzne príčiny jeho umučenia, jednou z nich je taká, ktorá hovorí, že odmietol prezradiť spovedné tajomstvo českému kráľovi Václavovi IV. Iné hovoria, že išlo o rozpory medzi cirkevnými hodnostármi. K jeho blahorečeniu došlo až po viac ako 330 rokoch po jeho smrti. Za svätého bol vyhlásený v roku 1729, symbolom víťazstva a typickým jeho atribútom je aj kruh okolo hlavy s piatimi hviezdičkami, ktoré symbolizujú latinské slovo „tacui“ ,v preklade „ mlčal som“. Takýto kruh je aj na soche v Sklených Tepliciach.
Pôvodne stál na spomínanom mieste v strede dediny pri Teplickom potoku nevieme prečo bol premiestnený ku kostolu, lebo jeho miesto je najmä pri potokoch, cestách a mostoch. V niektorých krajinách sa stal aj patrónom vodičov a nie je prekvapením, keď mu pri stretnutí s ním vodiči bliknú. Možno sa naši vedúci predstavitelia báli, že sa takýto zvyk zaužíva aj u nás a tak bola socha presunutá ku kostolu.
Sv. Ján Nepomucký bol vysokým cirkevným hodnostárom pražskej diecézy, narodil sa v rokoch 1340-1350 v Pomuku /dnes je to Nepomuk/
Vráťme sa však k sklenoteplickej soche. Jedná sa o neskoro barokovú sochu z roku 1784 umiestnenú na hranolovitom podstavci a robustná postava svätca s krížom a hviezdovou gloriolou je mierne prehnutá .Zaujímavosťou tejto sochy je neskororenesančná krstiteľnica, ktorá stojí pred sochou a plní funkciu vázy. Táto pochádza z druhej polovice 17.storočia. To znamená, že je ešte staršia, ako socha.
Fotografiu sochy mi poskytla H. Melišová.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára