17. 11. 2010

25 Obeliskový pamätník v Kremnici a jeho dramatický príbeh


Na turíčne sviatky roku 1903 bol vo Zvolenskej doline neďaleko kaplnky Sv. Anny v Kremnici odhalený niekoľko metrov vysoký pamätník obeliskového typu. Pamätník bol zo železa a na jeho vrchole trónil maďarský symbolický vták Turul. Bola to spomienka na boje v revolúcii 1848/1849, ale najmä na útek generála maďarských vojsk Gergeiho cez Skalku do Banskej Bystrice pri záchrane uhorského štátneho pokladu. Z priloženej pohľadnice vidieť, že tu bolo vytvorené jedinečné oddychové miesto.
Slovenskí dobrovoľníci hoci sa v tejto revolúcii zúčastnili bojov na strane víťazných rakúskych vojsk boli neskôr cisárom podvedení a Slovákom sa dostalo len krutej maďarizácie. Niet sa preto ani veľmi čudovať, že po vzniku Československej republiky v roku 1918 došlo k prehodnoteniu týchto pamätníkov. V Československom parlamente už od roku 1920 odznievali interpretácie žiadajúce zrušenie týchto pamätníkov.
Ak si však aj dnes s odstupom rokov predstavíme všetky neprávosti, ktoré bezohľadná maďarizácia priniesla nemôžeme sa ani diviť, že občania Kremnice sa rozhodli pamätník prebudovať a pri 10.výročí Československej republiky v roku 1928 pamätník upravili, venovali ho padlým Kremničanom v prvej svetovej vojne a výročiu založenia Kremnice. Na obelisku bol už umiestnený slovenský dvojkríž a viac ako 50 tabuliek s menami hrdinov, ktorí sa zaslúžili o samostatné Československo. Jeden z obrázkov ukazuje práve tento pamätník. Myslím, že je celkom zaujímavé, že slov. dvojkríž na pamätníku zostal aj v časoch socializmu, keď na pamätníkoch nebol vítaný.
Začiatkom roka 2006 neodolal však pamätník veľkej veternej búrke, ktorá polámala okolité stromy a tieto železný obelisk povalili a vážne poškodili, navyše na miesto prišli „zberači kovov“ a títo objavili, že tabuľky z menami sú mosadzné a dajú sa speňažiť. Pamätník musel byť uskladnený v mestskom depozite, s tým, že bude v budúcnosti renovovaný. Mnohé z neho sa zachránilo.Po pamätníku zostalo nateraz prázdne miesto. Vedenie mesta Kremnica hľadá najrôznejšie spôsoby financovania a majetkového usporiadania ako pamätník s popísaným príbehom vrátiť na svoje pôvodné miesto. Zatiaľ sa to nepodarilo.
Mohol by to byť dobrý tip pre budúceho primátora na obnovenie tejto pamiatky z novodobých dejín. A nielen Kremnice.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára