12. 6. 2011

Nový erb Žiaru nad Hronom je z roku 1992Pečať Sv. Kríža nad Hronom

O socialistickom erbe nášho mesta Žiaru nad Hronom som písal v minulom príspevku. Dovolil by som si niekoľko poznámok aj o našom novom erbe. Bol prijatý na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20. februára 1992 keď bolo prijaté uznesenie o jeho schválení. Jeho autorom je akademický sochár Ladislav Bódi z Kremnice.
Výtvarne erb spája tradičný znak Svätého Kríža nad Hronom, teda kríž so žiarou a súčasné pomenovane Žiar nad Hronom je vyjadrené riekou Hron a žiarou nad riekou Hron. Principiálne bol znova využitý „hovoriaci“ symbol o mene mesta.
Pečať mestečka a mesta Sv. kríž nad Hronom vychádzala z originálnych pečatí na starých spisoch z 15-17 storočia, na ktorých je znázornený kríž a z kríža vychádzajú papršleky, ktoré znázorňujú žiaru.

Nový erb mesta Žiar nad Hronom z roku 1992


Autor návrhu využil všetky spomínané poznatky a vznikol erb rešpektujúci históriu Svätého Kríža nad Hronom a dobre ju spojil aj s novým pomenovaním mesta, teda Žiarom nad Hronom. Môžeme povedať, že erb mesta znázorňuje históriu klasickým krížom, žlté papršleky znázorňujú žiaru slnka, ale môže to byť aj predstava žiariacich hlinikárskych pecí, v spodnej časti erbu sú znázornené vlny rieky Hron. Strieborná farba vo vlnách symbolizuje farbu vyrábaného kovu hliníka.
Erb bol uvedený do života, ale pravdepodobne nejakým zlyhaním administratívy sa neskoro dostal pred Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pred komisiu sa dostal až vtedy, keď už bol zavedený, vytlačený na všetkých spisoch a podobných dokumentoch. Heraldická komisia vysoko hodnotí erb po výtvarnej a obsahovej stránke má však výhrady najmä na heraldické a grafické spracovanie erbu . Podľa komisie je nesprávne, že kríž nie je ukotvený vo vodách Hrona, ale v erbe „ako by volne plával“, jeho ukotvenie by znamenalo, citujem zo správy komisie „Symbol bude mať aj určitú mystickú myšlienku /pevného kríža v neistých vodách života/ čo ho stavia do kategórie najpozoruhodnejších mestských erbov v SR“. Ďalšou námietkou je ukončenie papršlekov, ktoré by mali byť ukončené okrajmi erbu, teraz pôsobia ako nejaké kliny. Vedenie mesta z rôznych príčin, ale najmä z nedostatku finančných prostriedkov k úprave zatiaľ neprikročilo a erb mesta sa ďalej využíva v pôvodnej podobe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára