2. 8. 2011

Ako skončili slávne stavby - vodárenská vežaV tomto prípade sa nejedná o schátranú budovu. Vodárenská veža Svätom Kríži nad Hronom sa začala stavať v máji 1924, ako stavba prvého vodovodu vo Sv. Kríži nad Hronom. Nie všetci občania boli zo stavby nadšení, respektíve nemali záujem na zavedenie mestského vodovodu najmä majetnejší, ktorí mali vybudované studne.

V roku 1924 schválil mestu okresný úrad vybudovanie železobetónovej veže a vodovodu. Projektantom diela bol p. Macháč z Banskej Bystrice a čo je iste zaujímavé stavbu realizovala pražská firma Matička súčasne s výkopom studne na Farských lúkách. Vznikla pomerne unikátna železobetónová 20 metrov vysoká veža so zásobníkom vody, do ktorého sa voda prečerpávala zo studne na spomínaných Farských lúkách. Gravitačným spôsobom bola voda rozvádzaná pre potreby občanov .Ja zaujímavé, že na stavbu prispelo ministerstvo zdravotníctva /20%/, ministerstvo poľnohospodárstva /20%/ a zbytok nákladov venovali občania, hlavne prostredníctvom urbárskej spoločnosti.

Stavba slúžila pôvodnému účelu až do roku 1962, keď bol Žiar nad Hronom napojený na Pohronský vodovod. Stavba zostala nevyužitá, no predsa sa našli v našom meste aktívni občania v astronomickom krúžku a stavbu v rokoch 1967-1970 prebudovali na astronomickú pozorovateľňu. Pozorovateľňa bola na svoju dobu dobre vybavená. Slúžila až do roku 1996, keď bola uvedená do prevádzky Krajská hvezdáreň M. Hella.

Pôvodná vodárenská veža je ešte stále v dosť dobrom technickom stave a začína sa hľadať jej nové využitie. Po technickej stránke je to veľmi zaujímavé dielo.
Vodárenská veža prerobená na astronomickú pozorovateľňu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára