2. 8. 2011

Ako skončili slávne stavby - Anderlovská kaplnka

Možno najstaršia fotografia Anderlovskej kaplnky

Na starom cintoríne v Žiari nad Hronom stála až do jeho likvidácie v roku 1973 kaplnka rodiny Anderlovej. Možno to nebolo architektonicky významné dielo, v každom prípade však svojim postavením pútalo pozornosť obyvateľov a ľudí prechádzajúcich cez Žiar.

Rodina Anderlová bola v 19. storočí a v prvej polovici 20.storočia jednou z najbohatších rodín vo Sv. Kríži nad Hronom. Je zaujímavé, že prešlo len pár desaťročí a o tejto rodine mi nikto aj z pôvodných obyvateľov nevedel porozprávať. V tomto prípade nie je účelom zisťovať podrobnosti o tejto rodine, Ale predsa v Dejinách Žiaru nad Hronom sa píše, že Jozef Anderle bol pri vzniku Tekovskosvätokrížskej sporiteľne v roku 1872 a stal sa jej námestníkom. Spomínaný Jozef Anderle bol majiteľom väčšieho komplexu nemovitostí, vlastnil viac domov, rozsiahle polia, môžeme povedať, že významný svätokrížsky podnikateľ. Nakoniec sídlo spomínanej finančnej spoločnosti bolo umiestnené v jeho dome. V jednej starej kronike Žiaru nad Hronom sa uvádza, že pri zakladaní Komunálnych služieb po roku 1950 vstúpila do Komunálnych služieb aj vdova Anderlová s výrobou sódovej vody. Určite nevstúpila dobrovoľne.

Anderlovská kaplnka s ruským tankom v roku 1968Vráťme sa ku kaplnke, ktorú si dala táto podnikateľská rodina postaviť okolo roku 1885. Kaplnka mala celkom zaujímavú architektúru primeranú obdobiu keď bola vybudovaná a úrovni vtedajšieho mestečka Sv. Kríž nad Hronom. Rodina Anderlová využívala kaplnku najmä na náboženské obrady napríklad počas sviatku zosnulých.

Výstavbou sídliska po roku 1952 sa však cintorín spolu s kaplnkou dostali do stredu mesta, čo bol však vážnejší problém pôvodná cesta nevyhovovala zvýšeným nárokom, bolo ju treba rozšíriť a tak bolo rozhodnuté, že kaplnka bude zlikvidovaná, škoda. Možno by sa tam bola spratala popri kaplnke aj cesta a možno bolo možné preniesť jej niektoré časti na nový cintorín, ani jedno sa neuskutočnilo, kaplnka zanikla pokiaľ ja viem ostali len  fotografie, ja uprednostňujem tú od autora Mariana Pavúka s ruským tankom. Evidentne je z roku 1968. Dôležitú úlohu určite zohrali aj ideologické dôvody. Spomienka na túto kaplnku je spomienkou pre starších občanov, ktorí si ešte kaplnku pamätajú.


Anderleovská kaplnka možno pred jej zbúraním...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára