19. 10. 2011

Miestna časť Kortina v Žiari nad Hronom má viac, ako 55 rokov
Motokrosové preteky pri Kortine


Miestna časť „Pod Kortinou“ v Žiari nad Hronom je dnes vlastne smutne známa, vytvorili si tu osadu ľudia, ktorí sa z rôznych príčin dostali na okraj spoločnosti. Ich život sa vrátil o niekoľko desaťročí späť. Ja sa v tomto prípade nechcem zaoberať týmto problémom, nakoniec tento je preberaný už aj v celoštátnych pomeroch a zdá sa, že je len veľmi ťažko riešiteľný. Chcel by som však v niekoľkých fotografických a v prieskume pamätníkov napísať niečo o minulosti tejto lokality.

V roku 1956 sa konali zimné olympijské hry v talianskych Dolomitoch v mestečku Cortina de Ampezzo, vyznamenali sa najmä tým, že to boli prvé hry, z ktorých boli televízne prenosy. V tom čase už bola vybudovaná na okraji novovznikajúceho sídliska pri Sv. Kríži nad Hronom vtedy jediná reštaurácia pre pracovníkov hlinikárne. Podľa spomienok nebola na tú dobu zlá. Táto z polovice reštaurácia a z polovice krčma dostala s vysokou pravdepodobnosťou pomenovanie Kortina podľa spomínaných olympijských hier, pamätám si to slovo bolo v tom čase veľmi často používané, neskôr sa podľa tejto začala volať celá lokalita, ktorú tvorilo príjemné prírodné prostredie, studnička, lúky, ešte čistá voda v Hrone. Kortina sa prispôsobila a pred budovou bola vybudovaná betónová tanečná plocha s vonkajším posedením. V Hrone sa kúpavalo a noví obyvatelia vznikajúceho sídliska si tu vytvorili „rekreačnú oblasť“. Na vonkajšom posedení pred Kortinou sa dalo vypiť pivo. Moje prieskumy však zistili nové celkom zaujímavé skutočnosti. V tejto budova, ktorá vydržala až do dnešných čias boli pôvodne umiestnené detské jasle, detská škôlka s vedením nezabudnuteľnej pani Mojžišovej a aj baletná škola. Existujú respondenti, ktorí hovoria „tam sme chodili na balet“, viedla ho pani Dlhopolcová

Neskôr bola v jednej časti tejto lokality vytvorená záhradkárska osada. Reštaurácia zanikla kedysi v šesťdesiatych rokoch a budova, ktorá slúži do dnes sa využívala asi do roku 1985 na výrobu plyšových hračiek - Výrobné družstvo Mlaď Handlová.

Silnú organizáciu mali v tom čase žiarski motoristi, Pretekalo sa najmä v motocyklovom športe na dráhe, v teréne, ale výnimkou neboli ani motokáry. Práve na stráňach a rôznych jarkoch v okolí Kortiny bola vytvorená motokrosová trať, ktorá dokázala niekoľko razy do roka prilákať pretekárov z celého Československa. Prikladám fotografie z jedných pretekov okolo roku 1960.

Týmto článkom si dovoľujem pripomenúť jednu zaujímavú etapu z histórie nášho mesta.

Víťazné vence

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára