29. 10. 2011

Domové znamenia v jednej štvrti mesta Žiaru nad HronomPôvodne neboli domy v mestách označované číslami, ale domovými znameniami. Aj táto skutočnosť má svoju históriu a do dnes sú významné domy vo veľkých, ale starých mestách známe podľa týchto práve podľa týchto znamení /napr. „U čierneho orla“/. Zaujímavá štvrť s domovými znameniami vznikla aj v našom meste Žiar nad Hronom.

Sídlisko vo vtedajšom Sv. Kríži, ktoré sa stavalo súčasne s hlinikárňou sa stavalo vysokým tempom a už v prvom roku 1952 bolo odovzdaných deväť blokov so 108 bytmi, od roku 1953 sa tempo zvýšilo na 300 až 500 bytov ročne pri súčasnej výstavbe jaslí, škôlok, obchodných a kultúrnych zariadení. Hlavným projektantom a architektom bol Krajský projektový ústav Praha, ale v skutočnosti to bolo typové sídlisko daného obdobia.

Vráťme sa však k zaujímavosti nášho mesta, obytné domy na niektorých uliciach /ul. Cyrila a Metoda, Štefánikova ul., Dubčekova ul., ul. Š. Mojsesa/ majú nad svojimi vchodmi výtvarné diela s najrôznejšou tematikou, ako ovocie, zvieratá, ale nechýbajú ani rôzne detské a občianske témy a zobrazenia baníkov, hutníkov a ďalších profesií. Tieto obytné domy vznikali v rokoch 1957-1959. Oveľa zaujímavejšia je skutočnosť, že autormi týchto plastík boli v tom období mladí autori, ktorí sa neskôr stali významnými slovenskými autormi. Menovite sa jedná o A. Čuteka, S. Hučku a Ľ. Korkoša. Žiaľ ani na jednej plastike nie je podpis autora, tak si môžeme len vybrať podľa štýlu neskorších prác.

Pre lepšiu názornosť si dovoľujem pridať niekoľko fotografií.

Myslím, že obyvatelia týchto blokov sa k tejto výzdobe stavajú pozitívne o čom svedčí aj skutočnosť, že si ich na domoch uchovávajú aj po modernizácii.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára