15. 11. 2011

Kde sa stratil žiarsky zlatý poklad ?, alebo pátrajme po 55 rokoch


V októbri 1956 si obyvatelia uličky pri terajšom mäsiarstve upravovali vstup do „heraklitových“ domov, ktoré tu boli narýchlo po bombardovaní Sv. Kríža postavené. Jedná sa o uličku z ulice SNP na sídlisko Hviezdoslavova. Dobová tlač špeciálne vtedajší „Hutník mieru“ to popisuje v článku „Vykopali zlatý poklad“ nmasledovne :

„Dňa 11. X. 1956 bol v Žiari nad Hronom vykopaný zlatý poklad pri úprave terénu vo dvore občana Alexandra Árvayho. Uvedeného dňa upravovali zamestnanci OSP Kremnica terén a to Gejza Kakar, Anton Koka a Pavel Májik. Asi o 9.50 hod. Gejza Kakar pri kopaní zeme si v 40 cm hĺbke a 1 meter pred dvermi vedúcimi do bytu Alexandra Árvayho, vykopal plechovú krabičku od konzervy. Uvedenú plechovku zdvihol G. Kakar, v ktorej spoločne s jeho spoluzamestnancami našli: dvoje vreckových zlatých hodiniek, 3 zlaté prstene, jeden úlomok v podobe prsteňa a 4 zlaté retiazky rôznych veľkostí.

Správa o nájdení týchto šperkov sa hneď rozniesla po Žiari a na miesto nálezu sa začali zhromažďovať občania, ktorí sa začali dotazovať zamestnancov, kde uvedený poklad našli. Pritom sami začali terén prezerať. Asi o 14. hod. toho istého dňa pri ďalšej úprave terénu bola spozorovaná Máriou Vetriakovou zo zeme trčiaca handra, ktorá potvrdzovala prítomným občanom, že zlaté šperky boli nájdené pri tejto handre. Vyčnievajúca handra začala zaujímať prítomných občanov, preto František Pecník a Otto Anner požiadali robotníka Gejzu Kakaru, aby túto handru vykopal. Gejza Kakar, ktorý už bol nadšený prvým nálezom zlatých predmetov, ochotne začal handru vykopávať. Sotva začal handru zo zeme vyťahovať, začali sa z tejto sypať lesknúce sa zlaté mince. Po vytiahnutí handry zo zeme začali udivení nálezci, t. j. Gejza Kakar, Otto Anner, František Pecník a Mária Vetriaková zlaté mince počítať, ktorých bolo celkom 230 kusov asi z 22-karátového zlata, vytlačených v roku 1915 s hlavou cisára Františka Jozefa I.

Vďaka uvedomelosti a svedomitosti uvedených nálezcov, odovzdali vykopaný poklad na SNB v Žiari nad Hronom a takto zachránili a obohatili naše štátne hospodárstvo o ďalší hodnotný poklad, ku ktorému pôvodný majiteľ, ktorého sa nepodarilo vypátrať, neprišiel čestnou a svedomitou prácou. OO MV, oddelenie verejnej bezpečnosti, odovzdalo uvedený poklad ONV v Kremnici, ktorý určite odmení statočných a zaslúžilých nálezcov, lebo splnili svoju občiansku povinnosť a odovzdali zlatý poklad tomu, komu patrí, t. j. štátu a takto bude slúžiť celej našej spoločnosti“.

Toľko uvádza o udalosti poručík Kružel, ja by som mal len poznámku, že sa asi jednalo o Gejzu Kakaru, ktorý poklad vykopal.

Pokúsil som sa nájsť pamätníkov na túto udalosť a našiel som, zaujímavé, že asi 65 ročný O. A. vedel nezávisle na mojej informácii celý rad detailov medzi inými aj to, že tam bolo okolo 200 mincí, 2,5 metra dlhé reťaze z masívneho zlata a drobné šperky vo váhe okolo 3,5 kilogramov. Iný respodent si pamätá len toľko, že keď spočítavali mince na polícii nevedeli sa dopočítať konečného výsledku, mincí bolo pri každom počítaní menej, tak to nakoniec nechali tak.

Nález bol odovzdaný na nadriadené úrady a dvaja robotníci dostali za svoj poctivý prístup po 300 Kčs odmeny. Viac sa o skutočnom žiarskom poklade nikde nepíše. Spomínaný respodent O. A. ešte uviedol, že po rokoch niekto v nočných hodinách prekopával záhradu. Pokúšal som sa zistiť niečo v archívoch, ale bez podrobného štúdia, len tak jednoducho nikto nemal o poklade informácie.

Dobrá téma na štúdium v archívoch, ale len ako zaujímavosť, poklad ak bol a ešte existuje sa už skoro určite do Žiaru nevráti.

Pre ilustráciu uvádzam zlatú 100 korunovú mincu s portrétom Františka-Jozefa I. z roku 1907, ktorú razila Mincovňa v Kremnici. Je možné, že podobná bola aj v nájdenej numizmatickej zbierke.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára