30. 3. 2013

Pamätník Ladislavovi Exnárovi v Žiari nad HronomPamätník L. Exnára v Žiari nad Hronom
   Dňa 23. augusta 1963 bol pred I. základnou školou v Žiari nad Hronom odhalený pamätník bojovníka v Slovenskom národnom povstaní, partizána veliteľa a organizátora partizánskej skupiny Ladislava Exnára. Na jeho odhalení sa zúčastnila jeho manželka, jeho deti, spolubojovníci a autor sochy Karol Dúbravský.
   Kto bol Ladislav Exnár, narodil sa v roku 1907 v českých Chvalkoviciach a umrel v roku 1945, násilnou smrťou, ako 38 ročný v rakúskom Mauthausene. Pôvodom to bol robotník, v Rudných baniach v Banskej Štiavnici tu pracoval, ako strojný zámočník. Bol funkcionárom Komunistickej strany. Do protifašistického boja sa zapojil v roku 1939,  v septembri 1942 založil bojovú jánošíkovskú družinu /operovala v oblasti Banskej Štiavnice a Krupiny/. Táto sa stala základom partizánskeho oddielu Sitno. Mala okolo 40 členov.
    V apríli 1944 bol Ladislav Exnár zatknutý a Krajským súdom v Bratislave v novembri 1944 odsúdený na 8 rokov, väznený bol v Leopoldove a Bratislave. Vo februári 1945 bol odvlečený do koncentračného tábora v Mauthausene.
     Pamätník  tvorí socha L. Exnára  na hranolovom podstavci 2 m vysokom, na ktorom stojí v nadživotnej veľkosti jeho socha. Socha je vytesaná z pieskovcovitého kameňa, ktorý sa v Žiari v tom čase často používal. Autorom sochy je Karol Dúbravský /1913-1995/, rodák zo Železnej Breznice, pôvodne odchovanec rezbárskej školy v B. Štiavnici, významný autor pamätníkov na pripomenutie si Slovenského národného povstania.
    V Žiari nad Hronom sa pri pamätníku konávajú práve oslavy výročí Slovenského národného povstania.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára