27. 4. 2013

Halleyho kométa nad Žiarom

Kométa Halley nad hvezdárskou pozorovateľňou 1986
V  roku 2011 uplynulo 25 rokov ako sa nad našim mestom odohrávalo zaujímavé nebeské divadlo, od konca predchádzajúceho roka sa začala na oblohe objavovať Halleyho kométa. Aj keď vtedy nebola ideálna viditeľnosť, pracovníkom Okresnej hvezdárne sa podar
S príchodom Halleyho kométy sa vždy spájajú veľké historické udalosti, ktoré mala kométa ovplyvniť a hlavne predznamenať. Zväčša sa jednalo o zlé predzvesti, napríklad starí Rimania verili, že v roku 11 pred narodením J. Krista predpovedala násilnú smrť Marka Vispania Agrippu nástupcu ich cisára M. O. Augusta, na druhej strane Židia pripisovali jej návratu v roku 66 dobytie a zničenie Jeruzalema Rimanmi. V Roku 451 bola príčinou porážky Attilovho vojska Rimanmi a Vizigótmi čím bol definitívne zastavený ich postup na západ.
Kométam sa vo všeobecnosti prisudzovali rôzne vlastnosti, raz priniesli mor, otrávené studne, ale boli aj lepšie prognózy napríklad ak sa v tom roku vydarila úroda kvalitného hrozna a vína a tak napríklad francúzki a anglickí vinári používali veľké kométy z rokov 1811 a 1858 na reklamu svojich vín z týchto rokov. Ale napríklad návrat kométy v roku 1456 predchádzalo obsadenie Carihradu Turkami, ktorí práve v čase objavenia sa kométy postúpili hlboko na Balkán. Úplné zdesenie nastalo keď došlo v tom roku aj k zatmeniu Mesiaca. Vtedajší pápež Calixtus III vyzval všetkých kresťanov k modlitbám proti „diablovi, Turkom a kométe“.
Zobrazenia komét to je samostatná história, jedno také zobrazenie sa podarilo aj Okresnej hvezdárni v našom meste a to ma inšpirovalo k napísaniu tejto úvahy.
Ja si totiž myslím, že Halleyova kométa v roku 1986 predznamenala koniec vtedajšieho socialistického systému a vlády jednej strany v krajinách strednej a východnej Európy, teda aj v Československu. Návrat kométy sa podľa astronomických výpočtov predpokladá o 77 rokov, no a možno návrat kométy prinesie zánik globálneho kapitalizmu a vznikne nejaký nový systém spravodlivejšieho riadenia spoločnosti. Ale to je nádej len pre generácie, ktoré prídu po nás.
Je to vôbec taká zaujímavosť, niektorým ľuďom sa podarí kométu aj dva krát, väčšine len raz a niektorým vôbec.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára