12. 11. 2013

Partizánske pamätníky v Žiari nad Hronom
Fotografie zabezpečil Ing. Rastislav Uhrovič.

Šibeničný vrch je  dnes už vlastne jeden z posledných vrchov, ktorý je na svojom vrchu  zvrásnený zákopmi po bojovej činnosti z druhej svetovej vojny. Bola na ňom vybudovaná zákopová obrana pred preniknutím Nemeckej armády od Janovej Lehoty. Tieto zákopy sa už pomaly, ale iste, zrovnávajú s terénom a zarastajú krovím. Práve zvyšky týchto zákopov ma zaujali, najmä z hľadiska ich vzniku. Či vznikali v časoch obsadzovania územia Sv. Kríža nad Hronom nemeckou armádou po vyhlásení Slovenského národného povstania alebo po oslobodzovaní tohoto územia Červenou armádou. Keď som sa touto otázkou podrobnejšie zaoberal a hľadal dokonca pamätníkov na tieto udalosti, zistil som, že zákopy vznikli pri budovaní obrany pred vstupom nemeckej armády zo smeru od Handlovej.
Z vtedajšieho Sv. Kríža nad Hronom sa stal strategický bod, v ktorom sa malo zabrániť prieniku nemeckej armády na Zvolen, pričom nemecké vojská postupovali z dvoch smerov - hlavný úder sa očakával od Handlovej a druhý popri rieke Hron od Žarnovice. Celú obranu organizovala československá armáda a na zabránenie prieniku nemeckej armády bola určená podskupina "Ipeľ" so sídlom vo Sv. Kríži.
Pamätná tabuľa na bývalom biskupskom kaštieli

   Pokiaľ sa týka vzniku partizánskej jednotky táto vznikla vo Svätom Kríži 17.6. 1939 pod vedením L. Exnára na Slnečnej stráni. Jej prvými členmi boli J. Kŕčik, J. Kováč, F. Náhlovský. Ľ. Ľupták, M. Ľupták . Miestni antifašisti naväzovali spojenia aj s ostatnými partizánskymi skupinami v okolí. Neskôr sa do Sv. Kríža nasťahoval štáb prvej bojovej Štefánikovej brigády, sídlil v biskupskom kaštieli na ktorom má aj pamätnú tabuľu. Bolo to riadiace centrum mnohých partizánskych skupín. Nápis na tejto tabuli je nasledovný V TEJTO BUDOVE SÍDLIL A POSOBIL POĆAS SNP ŠTÁB I. ŠTEFÁNIKOVEJ PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY , tabuľa odhalená 19. AUGUSTA 1964.
Pamätná tabuľa na bývalej základnej škole
    Po vypuknutí Slovenského národného povstania 19.8.1944 prevzal moc nad mestom Revolučný národný výbor s členmi Ľ. Ľuptákom, J. Orsákom, P. Klimom, J. Baranom ,
a J.Hromádkom. Revolučný národný výbor zabezpečoval zásobovanie obyvateľstva potravinami, organizoval mobilizáciu a opevňovacie práce priamo urputné boje s nemeckou armádou postupujúcou od Handlovej. Pamätná tabuľa z nápisom „ V TEJTO BUDOVE POSOBIL MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR, VELITEĽSTVO POHOTOVOSTNSEJ JEDNOTKY, tabuľa bola odhalená 29. AUGUSTA  1964. Tabuľa je umiestnená n bývalej základnej a strednej škole vo Sv. Kríži nad Hronom.
   Hrob neznámych partizánov na miestnom cintoríne. Na hrobe je reliéf partizána s päťcípou hviezdou a nápis ČESŤ A SLÁVA NEZNÁMYM HRDINOM PADLÝM V BOJI ZA  NAŠU SLOBODU 1944-1945,  podľa neoverených informácií sú tu pochovaní piati neznámi partizáni.
Pamätník na cintoríne

    Poslednými partizánskymi pamätníkmi sú dva partizánske hroby v dubovom lesíku na úpätí Šibeničného vrchu. Pochovaní sú tam dvaja mladí ľudia niekde z Horehronia. Jozef Daxner, 17-ročný a Ondrej Horniak, 20 ročný, tu spolu padli 5.10.1944, keď chceli zabrániť prechodu nepriateľských tankov pomocou "protitankovej päste", pričom ich zasiahla nemecká mína. Myslím si, že to boli skutoční hrdinovia. Na hrobe je nápis NAD ŽIVOT VLASTNÝ MILOVALI SLOBODU. 
Partizánsky hrob v dubovom lesíku pod Šibeničným vrchom
Detail partiz. hrobu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára