26. 11. 2013

Prečo sa volá Žiarske sídlisko "Pod Donátom"

Detail z predpokladanej sochy Sv. Donáta


V Žiari nad Hronom sa jedna mestská časť volá „Pod Donátom“. Je to pomerne rozsiahla časť, ktorá sa rozrástla a zaplnila sa obytnými bytmi len pred pár rokmi prevážne po roku 1989, pred tým tu bola prevážne poľnohospodárska pôda. Pokúsme sa vystopovať, ako toto pomenovanie „Pod Donátom“  vzniklo a v čom je symbolika tohto pomenovania.
   Svätý Donát bol  rímsky vojenský mučeník z 2. storočia nášho letopočtu, jeho matka ho pomenovala Donatus a vychovala ho v kresťanskej viere. V sedemnástych rokoch nastúpil službu v Rímskych légiách, kde rýchle služobne postupoval až sa stál osobným strážcom Marka Aurélia.  V roku 173 bola jeho 12. légia nasadená do markomanského taženía na Moravu a na  Podunajsko. Časť légie bola  sužovaná kritickým nedostatkom vody – nepriateľom obkľúčená a prečíslená. Podľa rôznych autorov sa táto udalosť stala neďaleko rieky Hron a k vyslobodeniu vojsk  došlo  zázračným oslobodením božskou búrkou. Táto búrka nielen že priniesla vodu pre rímske mužstvo a zvíeractvo ale blesky zničili aj obranu  Markomanov. Kresťanskí spisovatelia  zdôvodnili toto víťazstvo modlitbami mnohých kresťanských vojakov légie. Neskoršie bol tento zázrak pripísaný Donátovi preto, že on viedol modlitby kresťanov. Donát pod dojmom zázraku zložil Bohu sľub čistoty. Neskôr bol popravený  pre trestný čin opovrhovania Bohmi, keď  odmietol uzatvoriť manželstvo s cisárovou vnučkou Alexandrou. Udalosti na Hrone počas markomanského ťaženia a najmä vznik zázračného dažďa sú historicky doložené. Tento zázrak pripisovali kresťania  svojmu Bohu. Následné udalosti, najmä Donátova  plánovaná  svadba s vnučkou cisára, je len legendou. Niektorí spisovatelia dávajú latinské meno Donatus do možnej súvislosti s germánskym Donner, „vládca hromu“.
Fotografia V: Pavúkaz príchodu tankov do Žiaru, opticky, ak by nad elektrickým osvetlením sú asi traja ľudia pri stĺpe so sochou

   O udalostiach na Hrone, ktoré zachránili vojská Marka Aurélia sme už písali a tu je zaujímavosť, že ďalšieho významného rímskeho vojaka, neskoršie vyhláseného za svätého stretáme pri Hrone. Donát bol pochovaný  pri svojej matke v  katakombách svatej Anežky Rímskej. Prístup do katakomb bol dlhé roky stratený. K jeho nájdeniu a znovuotvoreniu došlo až roku 1646. A tu boli nájdené aj pozostatky Sv. Donáta Pozostatky prechádzali rôznymi chrámami až sa v chráme Sv. Martina v Euskirchrenu stali predmetom zázraku, keď Sv. Donát urobil zázrak zachránil jezuitského  kňaza FR. Heerda pred požiarom a ten sa zachránil.
. Svatý Donát sa stal ochrancom pred údermi bleskov. Jeho kult je blízky úcte k svätému Floriánovi. Obaja bývajú volaní k ochrane úrody vinné révy k ochrane vinobrania.
     Zobrazovaný býva svätý Donát v rímskej zbroji s bleskom, často s mučeníckou palmou nebo s vinnou révou.
Socha sv. Donáta po zväčšení a vystrihnutí
A teraz prichádzame k jadru veci vo Sv. Kríži nad Hronom. Križania žili roľníckym spôsobom života a určite chceli mať ochránenú úrodu.  Preto vybudovali sochu Sv. Donáta na konci dediny, asi 70 metrov od posledného domu, v ktorom bývali Lojkovci. Nasmerovaná bola na polia pod ňou. Socha bola v kamennej záhradke možno 4 krát 4 metre a umiestnená bola kruhovom kamennom stĺpe vo výške okolo 3 m.
   Všetko sú to odhady z technicky nedokonalej fotografie. Iné fotografie sa nepodarilo zatiaľ najsť. Vznikla ešte otázka kde sa stratila socha Sv. Donáta, ktorá bola ešte v roku 1968 na svojom mieste, pravdepodobne bola  z tohto miesta odstránená v roku 1974 pri rozširovaní cesty na Handlovú. Sochy, ktoré boli z mestečka odinštalované iste aj z politických dôvodov sú dnes sústredené v záhrade pri rímsko- katolíckom chrám a práve tu sa nachádza socha, ktorá by ma la byť s najväčšou pravdepodobnosťou sochou Sv. Donáta.
Predpokladana socha Sv. Donáta v záhrade pri kostole

   Bol by so veľmi rád , keby sa k tomuto článku prihlásil nejaký pamätník prípadne by sme mohli porovnať aj s kvalitnejšou fotografiou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára