28. 4. 2015

Na námestí Matice slovenskej vyschla Jedľa kórejská, ktorá je považovaná za najkrajší ihličnan na svete ;

Šišky jedle kórekskej

   V roku 2013 vyschol na námestí Matice slovenskej povedzme si, že umrel   smrek pichľavý ľudovo  / strieborná jedlička/, umieral menej ako rok, potom keď už mal suché ihličie jednoducho  ho vypílili /a čo aj mali robiť/. Mal výšku okolo 10 metrov a vek asi 30 rokov. Vysadili ho v sedemdesiatych rokoch v tom čase,   keď som sa do  bytu na námestí MS nasťahoval.
  V roku 2014 začala umierať jeho kamarátka tak isto pod oknami nášho bytu, v predminulom roku už nenasadila  šišky, teda nekvitla bolo to dosť podozrivé, no a v apríli 2015 po vysušení jej ihličia prišli pilčíci a scenár sa zopakoval, bol to jej koniec. Každý rok som túto jedľu sledoval a zistil  som aj jej meno volala sa Jedľa kórejská a na vševedúcom internete som  sa  dočítal, že nám v Žiari umrel najkrajší ihličnatý  strom na svete. Aspoň za takýto ho odborníci v svetovom merítku považujú. Bola to jednoducho  celebrita, v tom najpriaznivejšom a neironickom hodnotení. Mala krásne modré až fialové šišky, ktoré stáli kolmo, teda neviseli, mala tak isto okolo 30 rokov a výšku okolo 12 metrov. Šišky sa rozpadali priamo na strome a vlastne nezaťažovali pestovateľov.
    Táto jedľa aj keď sme to nevedeli bola v našom meste svetovou raritou.
Jedľa začína vyschýnať
    Najhoršie hádam je to, že nevieme prečo tieto dva krásne stromy umreli, na reze ktorý po Jedli kórejskej  zostal sú všetky letorasty zdravé len  jeden, posledný letorast je čierny, možno mal tento letorast upchaté cievy a to  zabilo celú jedľu. Pri náhlej smrti každého by sa mala robiť analýza príčin. A možno je príčina aj v nie v najpriaznivejšom znečistení ovzdušia v našom meste,prípade výšky podzemnej vody.
     Nie som však odborník na stromy, len som vyrastal v lese a mám stromy veľmi rád. Poviete si a čo nás tu ten Kafka otravuje nejakou jedľou fakt je to, že takéto stromy za nás dýchajú a ich uhynutím sa znížil aj obsah kyslíka v dýchanom vzduchu a výrazne sa zvýšila prašnosť, ktorá prechádza našimi pľúcami. Mimochodom Jedľa kórejská pochádza z hôr Južnej Kórei a aj vo svojej vlasti patrí medzi ohrozené druhy, u nás v Žiari sa tejto jednej celkom darilo. Vo svojej vlasti dorastá do výšok aj 80 metrov , u nás by jej bolo stačilo aj do 40 metrov.
      Jedľa sa nachádzala na priestranstve pred poštou, ešte tu zostal jej nízky peň. Dovolím si Vás pozvať preštudovať si letorasty tejto jedle  a hádam nikto nrbude mať námietky, keď na jej pamiatku zapálite chránený kahanec.

To je už definitívny koniec

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára