22. 9. 2010

17 Socha Sv. Jána Nepomuckého vo Sv. Kríži nad Hronom /z cyklu príbehy niektorých umeleckých diel/Socha Sv. Jána Nepomuckého vo Sv. Kríži nad Hronom
/z cyklu príbehy niektorých umeleckých diel/

Svätý Ján Nepomucký je na sochách znázorňovaný s krížom alebo s palmovou ratolesťou v rukách. Obyčajne je umiestnený pri riekach, potokoch, cestách a celkom prirodzene pri mostoch. Tento patrón pred povodňami a prírodnými katastrofami sa v niektorých krajinách stal aj patrónom vodičov automobilov a nie je prekvapením, keď mu pri stretnutí okolo idúci vodiči bliknú svetlami. Uctievaný je aj ako mučeník spovedného tajomstva. V krajinách strednej Európy je to najpopulárnejší svätec a platí takpovediac pravidlo, že kde je socha „Janka“ alebo „Janíka“, ako obyvatelia familiárne volajú Sv. Jána Nepomuckého tam je stredná Európa, toto platí najmä v krajinách Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko a Bavorsko a skutočne v spomínaných krajinách je v skoro každej dedine jeho socha.
Sv. Ján Nepomucký bol vysokým cirkevným hodnostárom pražskej diecézy, narodil sa v rokoch 1340-1350 v Pomuku /dnes je to Nepomuk/ a mučeníckou smrťou umrel v roku 1393 v Prahe, jeho telo bolo zhodené z Karlovho mosta do Vltavy. Uvádzajú sa rôzne príčiny jeho umučenia, jednou z nich je tá, ktorá hovorí, že odmietol prezradiť spovedné tajomstvo českému kráľovi Václavovi IV. Iné hovoria, že išlo o rozpory medzi cirkevnými hodnostármi. K jeho blahorečeniu došlo až po viac ako 330 rokoch po jeho smrti. Za svätého bol vyhlásený v roku 1729. Symbolom víťazstva a typickým atribútom je aj kruh okolo hlavy s piatimi hviezdičkami, ktoré symbolizujú skutočnosť, že jeho, telo našli vltavskí rybári po jeho smrti, ale tiež päť hviezdičiek symbolizuje latinské slovo „tacui“ ,čo v preklade znamená „ mlčal som“
Aj v našom regióne sú sochy tohto svätca a v mnohých prípadoch sú poznačené dramatickými osudmi. Tak je tomu aj v Žiari nad Hronom. Socha Sv. Jána stála pôvodne pri takzvanej Vartičke, teda na križovatke rieky Hron a štátnej cesty, niekoľko metrov pred železničnou stanicou. Tu medzi dvoma lipami bolo jej pôvodné miesto, na ktoré bola umiestnená bola rímsko-katolíckým biskupom Belanským. V roku 1956 pri protipovodňových úpravách Hrona, ktoré boli realizované na ochranu novo vybudovanej hlinikárne sa rozhodlo o premiestnení sochy. Hron sa vyrovnal zo svojich meandrov a bol skrátený o 2300 metrov a sputnaný v novo vybudovanom koryte. Tejto úprave musela ustúpiť aj socha Svätého Jána Nepomuckého, jednoducho bola rozobratá a uložená vo farskej záhrade. Môžeme len hádať prečo sa tejto soche nenašlo miesto pri rieke Hron, s vysokou pravdepodobnosťou sa takéto riešenie najlepšie hodilo vtedajšej vrchnosti. Socha bola v minulosti svedkom náboženského obradu. Viac ako 100 rokov sa v máji konala pobožnosť s procesiou k tejto soche na Vartičku. Posledná sa konala v roku 1944.
Vzorne rozobratá socha ležalo dosť dlho v spomínanej farskej záhrade až sa na jej opravu a znovu postavenie podujal Ján Hrmo občan Horných Opatoviec. Všetko urobil na vlastné náklady. Medzi tým, pravdepodobne pri zložitých manipuláciách sa však zo sochy „stratili“dvaja anjelíci, jeden vpravo mal na ústach ukazovák a druhý mal skrížené ruky, dobre symbolizovali sochu tohto svätého. Neskorobaroková socha Sv. Jána Nepomuckého stojí pri rímsko-katolíckom kostole do dnešných čias a vidieť, že to nemala v minulosti ľahké.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára