21. 9. 2014

Žiarska nemocnica – jedna z najdôležitejších stavieb nášho regiónu v 20. storočí

Pamätná schránka, v ktorej by mala byť uložená pamätná listina


   Možno je nadpis tohto článku nadsadený, ale skutočnosťou je, že po spustení hlinikárskeho komplexu v Žiari nad Hronom, stúpnutí počtu obyvateľov mesta a sťahovaní sa rôznych úradov do nášho mesta sa zdravotnícka starostlivosť ukazovala, ako nedostatočná.
   K napísaniu tohto článku ma inšpirovali dve fotografie , ktoré zobrazujú ukladanie pamätných listín do základov novej nemocnice v roku 1958. Žiaľ veľa účastníkov z fotografie nepoznám.
    Situácia v množstve a kvalite zdravotníckych zariadení bola trvale nedostatočná. Po vzniku hlinikárne vznikali pracovali dvaja všeobecní lekári a dvaja zubní lekári v rôznych robotníckych barákoch v parku, neskôr v Horných Opatovciach, samozrejme, že situácia sa zlepšovala a hlinikáreň spolu so zdravotníckymi orgánmi zriaďovali nové pracoviská a potrebné lekárske odbory.
   Bezprostredne pred rokom 1958, keď sa nová nemocnica začala  stavať fungovalo v regióne niekoľko nekompletných nemocníc a to v Kremnici s 80 posteľami a v Banskej Štiavnici so 100 posteľami, tieto sa do roku 1961 rozšírili v Banskej Štiavnici na 187 postelí, v Kremnici na 135 a pribudla Nová Baňa s 95 posteľami, len pre zaujímavosť uvediem, že Psychiatrická liečebňa v Kremnici mala 270 postelí.
    Vzostup nastal v roku 1963, keď bola uvedená do prevádzky Nemocnica v Žiari nad Hronom s 235 posteľami a piatimi odbornými oddeleniami, ako aj komplex poliklinických a odborných ambulantných služieb. O rok bola otvorená aj moderná poliklinika pri Ústave národného zdravia v ZSNP.
   Od spustenia novej nemocnice sa začali malí Žiarčania rodiť v Žiari nad Hronom a nie v Kremnici, alebo v Banskej Štiavnici.
   Nemocnica v Žiari, ktorá sa začala stavať v roku 1958 a dokončená bola v roku 1963 s nákladom 19 675 000 Kčs.
61 žiarska nemocnica významná stavba v naš. regióne

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára