18. 10. 2014

Prečo je ulica „A. Štefánka“ v Žiari nad HronomUlica A. Štefánka v Žiari nad Hronom
   Už sa mi viac razy stalo, že sa ma občania tejto ulice pýtali kto bol Anton Štefánek, keď tu v Žiari máme jeho ulicu. Odpoveď je veľmi jednoduchá, ale keď je tu príležitosť vysvetliť dôvody pomenovania takejto ulice nezaškodí si o tomto vynikajúcom vedcovi a politikovi povedať  niečo viac.  
Dr. Anton Štefánek rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 
    Dr. Anton Štefánek sa narodil v roku 1877 na Záhorí /Veľké Leváre/ v rodine obuvníckeho majstra, celá jeho vedecká činnosť bola za Rakúsko-Uhorska zameraná na boj o odhalenie a porazenie maďarizácie  a po vzniku Československej republiky o vybudovanie slovenského školstva. Samozrejme, že je to povedané len veľmi, veľmi stručne. Ale o tom si ešte niečo povieme.
    Komunistickým pohlavárom jeho činnosť nebola po vôli a po roku 1948 bol postupne odvolaný zo všetkých funkcií. Sociológia veda, ktorej bol  priekopníkom, na Slovensku bola vyhlásená za pavedu.
    Po smrti manželky prišiel bývať v roku 1959 k svojej dcére do Žiaru nad Hronom /pracovala v Drogérii na námestí a jej manžel bol nezabudnuteľný lekár v ZSNP Doc. Belluš/.     
Aj v  Žiari sa z Dr. Štefánka znova stala legenda, najmä pre jeho pravidelné šachové zápasy v Závodnom klube ROH, prístup k mládeži najmä ľudský, poslancovanie, prechádzky. Žiarske deti,   ho každý deň čakali na ulici a nazvali si ho „ujo cukrikár“. Umrel v Žiari nad Hronom v roku 1964 a je pochovaný na žiarskom cintoríne.
     Niekoľko slov k jeho vedeckej činnosti, intenzívne sa zaoberal maďarizáciou a v prípade slovenského národa zaviedol pojem „mravná maďarizácia“, keď sa Slovákom vnucoval nielen jazyk, ale aj veľkomaďarské spôsoby života. Jeho asi najvýznamnejšie obdobie nastalo po vzniku Československej republiky, keď sa v najväčšom závoze sa ocitlo práve školstvo hlavne nedostatkom slovenských učiteľov, pritom hoci sme s Čechmi žili v jednej Rakúsko-Uhorskej monarchii, v roku 1910 žilo v českých župách 2,34% analfabetov, v slovenských župách to bolo 35%, toto si Dr. Štefánka, ako minister československej vlády  plne uvedomoval, navyše  tu bol ten spomínaný nedostatok slovenských učiteľov. Veľkým problémom bola aj výstavba nových škôl a ich zriaďovanie, ale hlavne obsadzovanie voľných miest učiteľmi z Čiech. Bola to jeho zásluha, že sa po roku 1918  podarilo pritiahnuť na Slovensko 1200 učiteľov z Čiech. Dnes sa to zdá, ako nejaké podriadenie, ale učitelia z Uhorska jednoducho odmietli učiť v slovenskej podľa nich „podradnej“ reči.  A tak sa stalo, že slovenčinu vyučovali napríklad českí učitelia aj vo Sv. Kríži, Lovči, Dolnej Trnávke, Dolných Hámroch, ale aj v mojej rodnej obci Kokave nad Rimavicou, teda v slovenských obciach.
    Veľmi významnou iniciatívou na ktorej mal popri M. Hodžovi značný vplyv bolo založenie štátnej univerzity v Bratislave v roku 1919 /teraz Univerzita Komenského/. Mohli by sme naďalej vymenovávať funkcie profesora, poslanca, rektora univerzity, ale na to je špeciálna literatúra. Ja len pre zaujímavosť uvediem, že v Matici slovenskej má zo všetkých Slovákov jeden z najväčších osobných fondov a to sa veľká časť jeho prác stratila počas II. svetovej vojny.
   Pre naše mesto je veľká česť, že sa meno Dr. A. Štefánka spomína v súvislosti s miestom posledného odpočinku tohto významného Slováka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára