22. 10. 2014

Remeslo má zlaté dno   Čo znázorňuje relief z hliníkových profilov na Súkromnej strednej škole technickej 
Pohľad na časť budovy s hliníkovýn reliéfom

 Zaujal ma reliéf na Súkromnej strednej škole technickej na ulici Dr. Jánského v našom meste, nevedel som ani kto je autor, ani čo  výtvarné dielo vyjadruje. Nakoniec sa mi podarilo vypátrať autora návrhu reliéfu, je ním pani Soňa Beňová obyvateľka nášho mesta.
  Škola vznikla transformáciou z Odborného učilišťa ZSNP, ktoré bolo pôvodne situované v nevyhovujúcich priestoroch v objekte ZSNP. Nové budovy a priestory pre výučbu to bol sen generácií vedúcich predstaviteľov Odborného učilišťa a celej  hlinikárne, žiaľ normálnou cestou sa ho proti nadriadeným orgánom v Prahe nedarilo presadiť a vtedy prišli úvahy o modernizácii výroby hliníka a tak vznikla myšlienka, že pri takej veľkej investícii sa musí vybudovať aj Odborné učilište a tak až v polovici osemdesiatych rokov vyriešené v investičnom pláne. š Budova bola vybudovaná a pripúšťam, že mohla byť vybudovaná aj s vyšším konfortom, ale tak ako je postavená charakterizuje, aké materiály a technológie sa v tých časoch používali. Ale vráťme sa k reliéfu z hliníkových profilov, samozrejme, že v meste československého hliníka je povinnosťou použiť hliník a tento bol vyrobený v našom závode Hutnícka druhovýroba /neskôr Alufinal, teraz SAPA/ a teraz čo predstavuje tento reliéf ?:

Detailnejší pohľad na reliéf

  Pôvodne a aj v súčasnosti škola vychovávala a vychováva žiakov/ už to ani nie je pravda/ na rôzne v minulosti  pomenované, ako  takzvané „čierne remeslá“, tieto na reliéfe symbolizujú  na čierno eloxované hliníkové profily, medzi  čierne remeslá patrili /zlievarenstvo, opracovanie kovov, elektrotechnika, zámočníctvo, zváranie..../. Absolventi sa s týmito remeslami stávali odbornou oporou  všetkých výrob v skupine hlinikárských spoločností ZSNP. Symbolika vyjadruje, že po absolvovaní školy a začlenení sa príslušných profesií do praktického života hlinikárských spoločností, ktoré znázorňuje strieborný kruh sa tieto ich vedomosti a tu získané praktické skúsenosti stávajú zlatom. Zlato  predstavujú do zlatej farby eloxované hliníkové profily. A staré slovenské porekadlo „Remeslo má zlaté dno“ sa vlastne znova potvrdzuje.
   Pre zaujímavosť by som chcel zdôrazniť, že v Žiari nad Hronom je to jediná budova s vonkajším výtvarným s použitím hliníkových výrobkov.

Detail premeny čierneho remesla na zlato


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára