25. 7. 2010

O B S A H

- Profil autora

0 Úvod

1
Niekoľko všeobecných informácií o žiarskej kotline
2
Svätý Kríž nad Hronom (od roku 1955 Žiar nad Hronom) a jeho kultový vrch
3
Svätý Kríž – posledné pôsobisko Štefana Moysesa
4
Bzenica – rodná obec Andreja Kmeťa
5.
Návšteva cisára pána Františka Jozefa I. vo Sv. Kríži nad Hronom
6
Hron – rieka živiteľka, zamestnávateľka, učiteľka. Rieka, pri ktorej vzniklo
prvé filozofické dielo na našom území

7
Limnokvarcity a osídlenie žiarskej kotliny v praveku
8
Šášovský hrad a 750 rokov od ukončenia jeho stavby
9
Železničná trať Hronská Breznica(Dúbrava) - Levice. Trať,

26 Pamätníky Ignáca von Borna v Sklených Tepliciach
27 Ani Štefan Moyses to nemal jednoduché
28 Ako vznikla na nám. V.I. Lenina socha žiarskych hutníkov od Kláry Patakyovej
29 Hliníkový kríž na Šibeničnom vrchu aj ako technická zaujímavosť
30 Hliníkový reliéf v žiarskom kultúrnom dome
31 Zvony na žiarskom kostole majú svoje mená a budú mať 10 rokov
32 Socialistický erb Žiaru nad Hronom
33 Nový erb mesta Žiar nad Hronom z roku1992
34 Žiarske fontány
35 Spoločné osudy slávnych stavieb36
36 Po Vartičke nezostala v Žiari ani stopa
37 Ako skončili slávne stavby - vodárenská veža
38 Ako skončili slávne stavby - Anderleovská kaplnka
39 Mlyn pri biskupskom kaštieli vo Sv. Kríži
40 Miestna časť Kortina má viac ako 55 rokov
41Domové znamenia v jednej štvrti mesta Žiar nad Hronom
42 Kde sa stratil žiarsky poklad, alebo pátranie po 55 rokoch...
43 Začatie výstavby Evanjelického a. v. - centra v Žiari nad Hronom
44 Kultúrny dom v Žiari nad Hronom má 50 rokov
45 Priemyselná výroba bytových domov panelákov v Žiari sa začala v 60. rokoch 20. storočia
46 Žiarske "záhradné mesto"

47 Pamätník na ceste na Svätokrížske polia 
48 Svätokrížska Anderlovská sódovkáreň 
49 Umelecké dielo Sv. Anna učí Pannu Máriu čítať
50 Hliníkový relief k 25. výročiu oslobodenia Žiaru 
51 Pamätník Ladislava Exnára v Žiari nad Hronom 
52 Hron sme si predali za misku šošovice 
53 Svätokrížsky náučný chodník
99 Zoznam použitej literatúry 
54 Immaculata socha nepoškvrnenej  P. Márie v Žiari nad Hronom
55 Partizánske pamätníky v Žiari nad Hronom 
56 Hutnícka rodina sa po trojročnej rekovalescencii vracia na nové miesto
57 Od roku 2012 má aj Žiar nad Hronom pamätník M. Hella 
58 Žiarske slnečné hodiny 
59 Ako som sa v roku 1957 zúčastnil budovania socialistického mesta Žiar nad Hronom
60 Prečo je v Žiari nad Hronom ulica A. Štefánka 
61 Žiarska nemocnica jedna z najdôležitejších stavieb nášho regiónu 
62 Remeslo má zlaté dno
63 Hutník pred Hutníkom v Žiari nad Hronom a trocha histórie k tomu 
64 Lekáreň u Zlatého leva vo Sv. Kríži nad Hronom  
65 Ako sa z hlinikárskeho socialistického mesta stalo centrum Stredného Pohronia 
66 Žiarske námestie s orlojom, veľkorysé plány, ktoré sa nikdy nerealizovali
67 Potenciálna surovina pre šperkárstvo aj v Žiarskej kotline ? 
68 Na žiarskom námestí vyschla jedľa kórejská, ktorá je považovaná za najkrajší ihličnan na svete
69 Ožiarení občania Žiaru výbuchom Černobyľa pred 29 rokmi
70 Umelecké dielo "Slnko"na Základ. škole Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom 
71 Archívne materiály o Sv. Kríži nad Hronom v archíve prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka 
72 Žiarske námestie a jeho zmeny v čase 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára